foundfaith

69 tekstów – auto­rem jest foun­dfaith.

'Twój, Wasz' - dwa naj­piękniej­sze zaim­ki dzierżaw­cze dla serca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 grudnia 2012, 23:00

wycze­kiwa­nie

na dzień dob­ry i dobranoc
na szept i krzyk
na by­cie i bywanie

wyczekiwanie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 listopada 2012, 23:02

Wal­ka o siebie to często wal­ka z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 listopada 2012, 19:42

Mój typ? - TULI-pan. 

myśl dnia z 20 lipca 2012 roku
zebrała 30 fiszek • 4 kwietnia 2012, 17:01

Z wiarą w Bo­ga jest jak z gwiaz­da­mi, to,że cza­sem ich nie wi­dać, nie oz­nacza,ze ich nie ma 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 marca 2012, 22:06

W pa­mięci mam tylko
kos­myk włosów Twoich w od­cieniu kawy.
W kłos ułożony, wstążeczką przepleciony
.. tak moc­no pachnący lipcem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 marca 2012, 21:56

Śmiech jest prze­jawem te­go,że w duszy świeci słońce i że to co ludzkie ,a piękne, nie jest nam obce. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 marca 2012, 22:49

Wios­na kładzie nam na oczy zielo­ne z liści witraże. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2012, 22:24

ta­ka mała miłość, bez­bo­les­na, zakurzona
przym­knęła oczy
cza­sem po­dej­rzy, po­pat­rzy, pomruczy
lecz wnet szyb­ko i znów sen mroczy jej oczy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 lutego 2012, 22:19

Wiem jak po­win­nam układać ry­sy twarzy,
jak pat­rzeć na przyszłości sprawy,
jak słuchać ,jak mówić,
co myśleć,co robić
Prze­cież to wszys­tko jest drobnostką,
ale nie w zet­knięciu z miłością 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 grudnia 2011, 20:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

foundfaith

Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność